NSMutableURLRequestMultipart 0.1.5

NSMutableURLRequestMultipart 0.1.5

TestsTested
LangLanguage Obj-CObjective C
License MIT
ReleasedLast Release Jan 2019

Maintained by 1amageek.NSMutableURLRequestMultipart

NSMutableURLRequestMultipart is a category of NSMutableURLRequest for sending a simple POST request.

MultipartFormData

You create a form using the MultipartFormData.

- (void)appendValue:(NSString *)value name:(NSString *)name;
- (void)appendFileURL:(NSURL *)fileURL
         name:(NSString *)name
        error:(NSError * __autoreleasing *)error;
- (void)appnedFileData:(NSData *)data
         name:(NSString *)name
       fileName:(NSString *)fileName
       mimeType:(NSString *)mimeType
         error:(NSError * __autoreleasing *)error;

Usage

  NSURLSessionConfiguration *configuration = [NSURLSessionConfiguration defaultSessionConfiguration];
  NSURLSession *session = [NSURLSession sessionWithConfiguration:configuration];
  
  UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"Lenna"];
  NSData *data = UIImageJPEGRepresentation(image, 1);
  
  NSMutableURLRequest *request = [[NSMutableURLRequest alloc] initWithMultipartFormRequestWithURL:[NSURL URLWithString:@"http://localhost:3000/media/upload"] constructingBodyWithBlock:^(MultipartFormData *formData) {
    [formData appnedFileData:data name:@"fileName" mimeType:@"image/jpeg" error:nil];
  }];
  
  NSURLSessionDataTask *task = [session dataTaskWithRequest:request completionHandler:^(NSData * _Nullable data, NSURLResponse * _Nullable response, NSError * _Nullable error) {
   // response
  }];
  [task resume];